Haarlem Open Data

Haarlem Open Data

De gemeente Haarlem heeft dit Open Dataportaal opgezet in het kader van het project Noord Holland Slimmer. U kunt hier open datasets met aan Haarlem gerelateerde gegevens raadplegen en downloaden.

Wat zijn 'open data' en wat kunt u ermee?

De overheid verzamelt veel gegevens om haar dagelijkse taken uit te voeren. Een groot deel van deze data is ook nuttig voor burgers en bedrijven. Door die informatie vrij beschikbaar te stellen als .open data. kunnen burgers of bedrijven innovatieve toepassingen ontwikkelen en nieuwe digitale informatiediensten realiseren. Open data zijn nooit te herleiden naar personen.

Open data en de gemeente Haarlem

Het beschikbaar stellen van open data sluit goed aan bij de transparante, betrouwbare en goed controleerbare overheid die de gemeente Haarlem wil zijn. Openbare informatie zou bij voorkeur voor iedereen laagdrempelig en snel toegankelijk moeten zijn. Open databeleid helpt om dit streven te verbeteren.

Beschikbare open data

De eerste datasets zijn ontwikkeld in overleg met een aantal Haarlemse ondernemers en andere geïnteresseerden. Ook in 2015 gaat Haarlem verder met de ontwikkeling van sets. Heeft u suggesties of vragen? Meld het ons op opendata@haarlem.nl.

Gebruik portaal

U treft de reeds beschikbare sets aan onder de tab Datasets. De sets bestaan uit actueel-gegenereerde .gml-bestanden, die in gezipte vorm worden aangeboden.

Ontwikkelaars kunnen de data benaderen via een open WFS API: WFS GetCapabilities url.

U kunt de datasets kosteloos gebruiken en publiceren, onder vermelding van de databron (zie ook de proclaimer).

Ook kunt u een (anonieme) melding doen over de kwaliteit van de datasets. Bijvoorbeeld als u fouten in de data of een onvolledige set aantreft. U kunt uw reactie geven onder de tab Terugmelding.

Partner

Gemeente Haarlem heeft dit portaal in samenwerking met Vicrea Solutions B.V. ontwikkeld.

De gemeente Haarlem is verantwoordelijk voor de inhoud van dit portaal en doet er alles aan deze actueel, correct, volledig en toegankelijk te houden.

Komt u iets tegen dat onjuist, verouderd of incompleet is? Meld het via de tab Terugmelding. Heeft u andere vragen, verbetersuggesties of voorstellen voor nieuwe sets? Reageer via opendata@haarlem.nl.

Gebruik

De gemeente stelt de op dit portaal gepresenteerde datasets ter beschikking aan iedereen die ze kan gebruiken. Kenmerken van open data zijn:

  • de data zijn openbaar en nooit te herleiden tot individuele personen
  • er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op
  • de data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak
  • de data voldoen bij voorkeur aan 'open standaarden' (geen barrières voor het gebruik door ict-gebruikers of -aanbieders)
  • open data zijn bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden
  • de mogelijkheid om verschillende datasets te combineren is aanwezig (interoperabiliteit)

Voor de afname van open data via dit portaal worden geen kosten in rekening gebracht. Performance vindt plaats op basis van fair use. Als u met gemeentelijke open datasets een publieke toepassing ontwikkelt, stelt de gemeente het bijzonder op prijs daarover een melding te ontvangen.

Selecteer een object op de kaart.

Gegevens ophalen...

Voor ontwikkelaars

Als ontwikkelaar kunt u de data benaderen via de volgende open WFS API:
WFS GetCapabilities url.

Melding

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in de aangeboden data constateert, dan kunt u dat melden. Klik op de blauwe button, en daarna op een locatie of object op de kaart waarover uw melding gaat. U vult vervolgens het venster Melding in. Op de kaart verschijnt uw melding als een anonieme memo.

De open databeheerder checkt de melding en werkt de dataset eventueel bij.

Hieronder staan de instructiefilmpjes voor het gebruik van het Open Dataportaal.

Heeft u suggesties of vragen? Meld het ons op opendata@haarlem.nl.